Informatie

Privacybeleid Enza Zaden

Privacy statement

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing op alle producten, diensten en activiteiten van Enza Zaden en haar dochterondernemingen tenzij deze uitdrukkelijk anders bepalen Enza Zaden vindt het belangrijk om persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. Hierbij houden we ons aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking

Enza Zaden zorgt ervoor dat er op zodanige wijze met persoonsgegevens wordt omgegaan dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. We houden alleen die persoonsgegevens bij die we nodig hebben voor de totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst. Bijvoorbeeld om de door jou gekozen producten, diensten of informatie te leveren, om te factureren of om te voldoen aan de op Enza Zaden van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Je persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan onze dochterondernemingen.

Gegevensverstrekking aan derden

Alle gegevens die je zelf op onze website invoert, zoals het invullen van een contactformulier, komen terecht bij Enza Zaden. Deze gegevens worden zonder je uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan derden. Het is wel mogelijk dat Enza Zaden op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken

Beveiliging gegevens

Enza Zaden respecteert je privacy en zorgt ervoor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Enza Zaden spant zich in om haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking. We maken daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met technologische ontwikkelingen. Enza Zaden is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via onder meer verspreide virussen.

Cookies

Om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites maakt Enza Zaden gebruik van cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op de harde schijf van de computer zet zodra een gebruiker de Enza Zaden website bezoekt. Cookies verzamelen informatie die nodig is voor het juist functioneren van de website. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de website verwijzen wij je naar de pagina over het cookiebeleid op onze site.

Inzage en wijziging gegevens

Je kunt inzicht krijgen in je gegevens die door Enza Zaden zijn verwerkt of deze gegevens laten corrigeren. Indien je van een van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, stuur dan een schriftelijke aanvraag naar:   

Enza Zaden Beheer B.V. 
Legal Affairs & IP Registration 
Attn. Privacy policy 
P.O.Box 7
1600 AA Enkhuizen