Producten & Diensten

Dee Lite

Krachtig, vegetatief gewas dat generatieve sturing nodig heeft in de stamfase.
×
Gewas
Komkommer
Type
Lang
Resistenties HR
Ccu
Resistenties IR
CGMMV/CMV/CVYV/Px
Zaaiperiode
Mei, juni
Omvang
29 - 35 cm
Hogedraadteelt
Ja
Teeltregio
Zomer Nederland, Frankrijk, Scandinavië, Duitsland, Oostenrijk
Biologisch
Ja
Biologisch
Ras ook biologisch verkrijgbaar via Vitalis Biologische Zaden. Vraag uw vertegenwoordiger naar de huidige beschikbaarheid.
Meer informatie
Heeft u vragen of bent u op zoek naar meer informatie? Onze mensen helpen u graag op weg.