Informatie

Certificeringen

Certifications

 

Onze certificeringen

NAL

NAL is een systeem voor autorisatie van bedrijfslaboratoria voor zaadkwaliteitsonderzoek. Het doel van het systeem is het bereiken, handhaven én geautoriseerd krijgen van de gewenste betrouwbaarheid van het zaadlaboratorium.

Enza Zaden is NAL-geautoriseerd voor verschillende typen zaadkwaliteitonderzoek waaronder: kiemkracht, zaadgezondheid, onkruid en zuiverheidsbepalingen. NAL grijpt in op alle kritische onderdelen van het kwaliteitsonderzoek van zaden: de bemonstering voorafgaand aan het onderzoek, het kwaliteitssysteem van het laboratorium, de deskundigheid van de analisten, de protocollen en de afgifte van de resultaten via NAL-bedrijfsattesten. Dit geeft aan dat onze zaadkwaliteitsonderzoeken volgens de norm zijn uitgevoerd en het resultaat betrouwbaar is.

GSPP

Good Seed and Plant Practices (GSPP) is een internationaal, transparant ketensysteem dat door bedrijven is opgezet om besmetting van tomatenzaad en planten met Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Cmm) te voorkomen.

Als geaccrediteerd bedrijf werken we met een kwaliteitsmanagementsysteem, werkmethoden en informatievoorziening die aan de GSPP-norm voldoen. Naktuinbouw voert de audits uit bij bedrijven die door GSPP geaccrediteerd zijn.

SKAL

SKAL is een onafhankelijke organisatie die toezicht houdt op de biologische productie in Nederland. Zij zorgt ervoor dat biologische producten ook daadwerkelijk aan de biologische wetgeving voldoen. Onze dochteronderneming Vitalis Biologische Zaden B.V. is geaccrediteerd door de Skal voor de vermeerdering, behandeling en handel van biologisch zaad. Enza Zaden Seed Operations is geaccrediteerd voor de verwerking en verpakking van biologische zaden. Enza Zaden Export is SKAL geaccrediteerd voor handelsactiviteiten in organische zaden.